ඥානසාර අවදිවන්න – අතුරලියේ අවදිවන්න

ඥානසාර අවදිවන්න – අතුරලියේ අවදිවන්න
විල්පත්තුවේ රුක් දෙවිවරු බේරගන්න අවදිවන්න

සිංහරාජේ රුක් දෙවිවරු වෙනත් වනයකට වඩිවී
ආනවිළුන්දාව පුරා ඉස්සන් කොටුවෙන් පිරේවි
කළු නදියේ ඉවුරු තලා ගං මෝයෙන් පිට පනිවි
කඩොලානෙන් රැකුණු සතුන් ඉකි බිඳබිඳ දැන් හඩාවී

ඥානසාර අවදිවන්න – අතුරලියේ අවදිවන්න
කුරුණෑගල වඳ කොත්තුව නොදී සිහෙලු බේරගන්න

සාගරයේ අසුර කොටස් දැන් ගොඩබිම මත පිරේවි
පහාරාද කිවූ මළකුණු වෙරළ අයිනේ ගොඩ ගසාවි
අනාගතේ බොදු දැරියන් කොළඹ පුරා වහල් වේවි
නහාය තැළුණු සුදු මිනිස්සු අග නගරේ රජ කරාවි

ඥානසාර අවදිවන්න – අතුරලියේ අවදිවන්න
ගව ගාලෙට නායකයෙක් සොයා ගන්න අවදිවන්න
..

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Powered by WordPress.com.

ඉහළ ↑

%d bloggers like this: